Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2015.06.05

Agrárkamarai tagdíjbevallás

1. Tagdíjbevallás

A tagdíjfizetés önbevalláson alapul, amelyet a kamara tagjai az "Ügyfélkapura" belépve 2015.06.30-ig tehetnek meg. A bevallási felület 2015. június 1-től elérhető.

Az Alapszabályban meghatározottak szerint a tag gazdasági súlyához igazodó sávokba történő besorolás ezen önbevallás alapján történik.

A 2015. évre vonatkozó tagdíjat a 2014. lezárt üzleti év nettó árbevétele alapján kell megállapítani. Kiemelendő, hogy a nettó árbevételbe, mint tagdíjalapba a kapott támogatások, valamint a megfizetendő és a vissza nem térített vagy meg nem térülő jövedéki adó különbségének összege nem tartozik bele.

 

Tagdíjfizetési osztályok:

1. tagdíjfizetési osztály: 0 Ft-tól 600 ezer Ft tagdíjalapig 2.000 Ft

2. tagdíjfizetési osztály: 4 millió Ft tagdíjalapig 5.000 Ft

3. tagdíjfizetési osztály: 10 millió Ft tagdíjalapig 10.000 Ft

4. tagdíjfizetési osztály: 25 millió Ft tagdíjalapig 15.000 Ft

5. tagdíjfizetési osztály: 50 millió Ft tagdíjalapig 30.000 Ft

6. tagdíjfizetési osztály: 80 millió Ft tagdíjalapig 50.000 Ft

7. tagdíjfizetési osztály: 150 millió Ft tagdíjalapig 100.000 Ft

8. tagdíjfizetési osztály: 350 millió Ft tagdíjalapig 250.000 Ft

9. tagdíjfizetési osztály: 750 millió Ft tagdíjalapig 500.000 Ft

10. tagdíjfizetési osztály: 1500 millió Ft tagdíjalapig 750.000 Ft

11. tagdíjfizetési osztály: 1500 millió Ft tagdíjalap felett: 1.000.000 Ft

 

Amennyiben a tag egyidejűleg folytat őstermelői adózás hatálya alá tartozó, valamint egyéni vállalkozóként egyéb agrárgazdasági tevékenységet, a tagdíjfizetés alapját e két tevékenységéből származó nettó árbevétele egybeszámítása alapján kell megállapítani.

 

Fontos tudnivaló, hogy azon tagjainknak, akik 2015. év során váltak agrárkamarai tagságra kötelezetté, nem kell bevallást készíteniük, azonban előzetes tagdíjat kell fizetniük tizenöt napon belül: természetes személy esetében 2.000 Ft, más személy, szervezet esetében 10.000 Ft előzetes tagdíjat köteles megfizetni.

2015-ben bevallást tehát azon tagoknak kell tennie, akik nem csak idén kamarai tagok, hanem 2014-ben is azok voltak, és tagági jogviszonyuk folyamatos.

 

 

2. Tagdíjkedvezmények

A módosított Alapszabály új kedvezményeket vezetett be a tagdíjfizetési alap meghatározásában. A legfontosabbak:

Árbevétel megosztásának lehetősége

Amennyiben a tag agrárgazdasági tevékenységből származó nettó árbevétele nem éri el a teljes árbevételének 20%-át (külön kérelem esetén a 25%-ot), úgy a tag kérheti, hogy a tagdíjfizetési osztályba sorolás csak az agrárgazdasági tevékenységből származó árbevétele alapján történjen.

Erre akkor kerülhet sor, ha a Kamara által elismert könyvvizsgáló a könyvvizsgálói jelentésben igazolja az árbevétel megosztását, és az erről szóló könyvvizsgálói jelentés az önbevalláskor beadásra kerül. A Kamara által elismert könyvvizsgálónak tekintendő minden, a Magyar Könyvvizsgálói Kamara nyilvántartásában aktív tagsági jogállásúként nyilvántartott könyvvizsgáló. A könyvvizsgálót a tag bízza meg. A könyvvizsgálat alapját a tag által elkészített árbevételmegosztás képezi, melyért a tag tartozik felelősséggel. A tag köteles az árbevételmegosztást és a csoportosított bizonylatok összesített kimutatását, valamint az egyes bizonylatokat és igény esetén a bizonylatok alapját képező dokumentumokat (szerződés, szállítólevél, teljesítésigazolás, stb.) a könyvvizsgáló rendelkezésére bocsátani. A könyvvizsgálói jelentés egységes formanyomtatványon történik, mely letölthető a Kamara honlapjáról.

A tag a bevalláskor kérheti a 20%-os arány 25-%-ra történő emelését a Kamara főigazgatójától. Az önbevallás során ebben az esetben az agrárgazdasági tevékenységből származó bevétel lesz a tagdíjalap, azonban amennyiben a kérelmet utóbb a Főigazgató elutasítja, a Kamara jogosult a teljes nettó árbevétel alapján megállapítani a tagdíjalapot és a fizetendő tagdíjat. (Természetesen ebben az esetben a tagot nem terheli semmilyen, a Kamara általi tagdíjmegállapításhoz egyébként kapcsolódó szankció.)

 

Jövedéki termékekkel kapcsolatos szabályok

Szintén új elem, hogy a jövedéki terméket előállító, illetve forgalmazó tagok a tagdíjfizetés alapját képező nettó árbevételüket csökkenthetik a megfizetendő és a vissza nem térített, meg nem térülő jövedéki adó különbségének összegével. Ennek a feltétele, hogy ezen levonni kívánt jövedéki adó összeget a tag az adóhatóság által kiadott, az adott időszakra vonatkozó adófolyószámla kivonattal, és az ezt alátámasztó számviteli vagy analitikus nyilvántartással igazolja, melyet cégszerű aláírással hitelesít.

 

Elismert termelői csoportok, szervezetek tagdíjkedvezménye

Az elismert termelői csoportok, szervezetek a tagdíjfizetési alapjukat csökkenthetik a kamarai tag tagjaik által részükre értékesített, az elismerés alapjául szolgáló termény, termék nettó árbevételének összegével. Kiemelendő, hogy erre csak a jogszabály által elismert termelői csoportoknak, szervezeteknek van lehetősége.