Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2012.02.07

KÖTELEZŐ KAMARAI REGISZTRÁCIÓ !

2012. január 1-től életbelépő új rendelkezések alapján a gazdálkodó szervezetek (egyéni és társas vállalkozások) kötelesek
 
-          kamarai nyilvántartásba vételüket kezdeményezni,
-          a kamarai közfeladatok ellátásához évente 5.000,- Ft kamarai hozzájárulást fizetni (a hozzájárulás összege önkéntes kamarai tagok esetén levonható a tagdíjból),
-          a Kamara pedig köteles részükre a törvényben meghatározott szolgáltatásokat (tanácsadás gazdasági, pénzügyi, adózási, hitelhez jutási kérdésekben; üzleti partnerkeresés és pályázatfigyelés) térítésmentesen nyújtani.
 

A törvénymódosítás nem érinti az agrárvállalkozásokat, vagyis a fő tevékenységként mezőgazdasági tevékenységet folytató vállalkozásokra, a mezőgazdasági termelőkre és az agrárkamarákra nem terjed ki a hatálya.
 

Fontos kitétel, hogy a regisztrálás és regisztráció nem jelent kamarai tagságot is egyben az továbbra is önkéntes alapú lehet. Így a regisztrált vállalkozások nyilvántartásba vételükkel nem válnak kamarai taggá.
 

A törvény hatálybalépését követően létrejövő egyéni és társas vállalkozások a bejegyzésüket követő 5 napon belül, a már működő vállalkozások pedig a hatálybalépést követő 60 napon belül, legkésőbb 2012. március 1-ig kötelesek a székhely szerinti területi kereskedelmi és iparkamaránál a nyilvántartásba vételüket kezdeményezni.

 
A bejelentés módja
 
Az elektronikus regisztrációt segítő szoftver elkészültéig (2012. február 2. hete) a vállalkozások a kamarai honlapokról kinyomtatható adatlap kitöltésével és cégszerű aláírás után postai úton, a székhely szerint illetékes területi kereskedelmi és iparkamarához címezve, illetve személyesen, a székhely szerint illetékes kamarák ügyfélszolgálati irodáiban nyújthatják be regisztrációs kérelmüket. Az adatlap elektronikus, online verziója lehetővé fogja tenni a gyors, számítógéppel történő kitöltést.
 
Az adatlap kötelező és önkéntesen megadható adatokból áll, a nem kötelező jelleggel megadható adatok közlése a regisztrációs szám kiadását nem befolyásolja, de a közölt adatok valódiságáért az adatközlő felel.
 
Az adatlap kitöltését szintén a honlapokon elérhető kitöltési útmutató segíti.
A területi kereskedelmi és iparkamarák ügyfélszolgálati irodái elérhetőségéről és nyitva tartásáról a kamarai honlapokon tájékozódhat.
 
A benyújtott nyilvántartásba vételi kérelmek csak az 5.000,- Ft-os kamarai hozzájárulásnak a területi kereskedelmi és iparkamara erre a célra elkülönített bankszámláján történő jóváírást követően teljesíthetők. Az összeg átutalásánál a közlemény rovatba feltétlenül kérjük feltüntetni a kérelmező adószámát és a „kamarai hozzájárulás” szöveget.
 
A banki átutalás mellett lehetőség van az ügyfélszolgálatokon történő készpénz-befizetésre is.
 
Egyes területi kamaráknál „sárga postai csekken” is befizethető a hozzájárulás. Erről a székhely szerint illetékes területi kereskedelmi és iparkamara honlapján tájékozódhat.
 
A kérelmező a nyilvántartásba vételről e-mail cím birtokában a területi kereskedelmi és iparkamarától elektronikus értesítést kap, amely tartalmazza a vállalkozás kamarai regisztrációs számát, valamint azt, hogy az 5.000,- Ft-os kamarai hozzájárulást is megfizette. A hozzájárulásról számla nem készül, az a banki bizonylat, illetve befizetési pénztárbizonylat alapján elszámolható.

Az alábbi linken további információk is elérhetők:

http://www.mkik.hu/index.php?id=5737

A regisztrációhoz szükséges lapokat és kitöltési útmutatót mi is mellékeltük:

Kitöltési útmutató

Adatlap

Pótlap a telephelyek felsorolásához

 Számlaszám és cím az átutaláshoz:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kereskedelmi és Iparkamara
4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Elektronikus levelezési cím: info@szabkam.hu Telefon: +36 42 311-544
Bankszámlaszám: 12042809-00167914-00200002